A- A A+

17 czerwca to Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Z tej okazji Ministerstwo Klimatu organizuje warsztaty online dla nauczycieli oraz uczniów (w szczególności klas 7-8 szkół podstawowych) oraz starszej młodzieży. Podczas spotkania, uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się m.in.: jak globalne ocieplenie wpływa na dostępność wody, co zrobić żeby zapobiegać suszy oraz jak każdy z nas może oszczędzać wodę.

W spotkaniu weźmie udział wielu ekspertów i oczywiście minister klimatu Michał Kurtyka.

Uczestnicy będą mogli również zaangażować się w specjalny, interaktywny quiz klimatyczny i sprawdzić swoją wiedzę w zakresie zmian klimatu i rozsądnego gospodarowania wodą w mieście.

Wydarzenie rozpocznie się w środę (17 czerwca) o godzinie 11:00.

Więcej szczegółowych informacji oraz link do wydarzenia można znaleźć tutaj.

 

Zapraszamy do lektury i korzystania z 3 broszur informacyjnych, adresowanych do mieszkańców gmin, użytkowników szkół i zarządców budynków. Zostały one opracowane i wydane w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Oprócz ogólnej wiedzy nt. zasobów wodnych na świecie i w Polsce broszury zawierają dobre praktyki i wskazówki dotyczące racjonalnego gospodarowania wodą w mieście oraz możliwości jej oszczędnego wykorzystywania w szkołach i gospodarstwach domowych. Każdy z nas może zapobiegać marnowaniu wody, zaczynając od wprowadzenia w swoim domu kilku prostych zasad, które można znaleźć w naszych publikacjach.

Z broszur tych dowiedzą się również Państwo, czym jest ślad wodny oraz jak go wyznaczyć m.in. z pomocą kalkulatora śladu wodnego stworzonego w ramach projektu.
Wprowadzanie właściwych nawyków jest kluczowe w oszczędzaniu wody oraz własnych wydatków, dlatego zachęcamy do zgłębiania wiedzy i przekazywania jej innym. Nasza przyszłość zależy od ilości i jakości wody – dbajmy o nią!

Broszury w wersji elektronicznej można pobrać tutaj.

 

 

W ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” powstał program służący do obliczania śladu wodnego miast. W ostatnim czasie został on udoskonalony, dodano nowe funkcje i możliwości, które powstały jako wynik ostatniego cyklu szkoleń realizowanego w ramach projektu.

Narzędzie umożliwia nie tylko obliczenie śladu wodnego dla swojego miasta, dzielnicy czy konkretnego budynku, ale również zapoznanie się z działaniami, które pozwolą go zoptymalizować.

Zobacz, jak działa – to bardzo proste!

Do obliczenia śladu wodnego wystarczy jedynie wprowadzić niezbędne dane do kalkulatora.  Uzyskane wyniki obliczeń zaprezentowane są zarówno w postaci numerycznej, jak i graficznej, z podziałem na niebieski, zielony i szary ślad wodny. Kalkulator wskazuje również zalecane dobre praktyki dostosowane do danego przypadku i uzyskanych wyników.

 I Ty oblicz swój ślad wodny! Serdecznie zachęcamy do skorzystania z kalkulatora i zapoznania się z działaniami, które pomogą nam ograniczyć nadmiernie zużycie wody!

Kalkulator dostępny jest pod adresem: http://www.kalkulator.sladwodnymiast.pl/

 

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacja projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” została przedłużona o jeden kwartał, co oznacza, że jego zakończenie będzie miało miejsce wraz z dniem 30.06.2020 r.

Dzięki środkom zaoszczędzonym w trakcie dotychczasowej realizacji projektu, będziemy mieli możliwość zorganizowania dla przedstawicieli miast biorących udział w projekcie, podróży studyjnej do Miasta Bydgoszczy, która jest liderem dobrych praktyk w działaniach prośrodowiskowych. Miasto realizuje obecnie projekt pn. „Deszcz to zysk”, którego celem jest budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji do zmian klimatycznych, aby miasto w przyszłości w jak najlepszy sposób akumulowało wodę deszczową, umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy. Podróż studyjna może zainspirować inne miasta w Polsce, by również podjęły działania zmierzające do poprawy retencji wody oraz jakości życia w mieście.

Jednodniowa wizyta studyjna planowana jest na maj 2020 roku.

 

poradnik

Długo wyczekiwana publikacja pt. ,,Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych na terenach zurbanizowanych” właśnie się ukazała. Przeznaczona jest dla lokalnych decydentów oraz wszystkich zainteresowanych efektywnym wykorzystaniem wody na terenie miast, ale również w gospodarstwach domowych.

Poradnik ten pozwala kompleksowo spojrzeć na problematykę gospodarowania wodami  przedstawiając m.in. kluczowe problemy w gospodarce wodno-ściekowej i wyzwania środowiskowe na tle aktualnych uwarunkowań prawnych. Obok definicji śladu wodnego i metodologii jego wyznaczania wskazuje również na możliwości jego wykorzystywania w praktyce.

Przykłady zastosowania nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu infrastrukturą w sektorze wodno-kanalizacyjnym stanowią cenne uzupełnienie i aktualizację wiedzy z zakresu ochrony zasobów wodnych w miastach. Dodatkowo przedstawiono również inspirujące przykłady dobrych praktyk mających na celu poprawę śladu wodnego oraz źródła finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Chcąc zainspirować władze lokalne do realizacji nowatorskich na polskim gruncie przedsięwzięć, oddajemy do Państwa rąk tę publikację z nadzieją, że znajdzie wielu zwolenników i będzie stanowiła ciekawą lekturę.

Poradnik dla gmin pt. ,,Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych na terenach zurbanizowanych

 

W ramach projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach" w dniu 17 maja 2019 r. w Łodzi miała miejsce wizyta studyjna, której celem było zapoznanie się z wdrożonymi w Łodzi rozwiązaniami w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej oraz zielonej infrastruktury. Podroż studyjna została zorganizowana we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego - Katedrą Ekologii Stosowanej. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele miast zaangażowanych w projekt Ślad wodny, tj.: Kalisza, Ełku, Jasła, Cieszyna i Milanówka.

Już po raz trzeci serdecznie zapraszamy przedstawicieli miast, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, spółek komunalnych i wszystkich zainteresowanych gospodarowaniem wodą, na szkolenie w ramach projektu ,,Ślad wodny  jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach". Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ,,Energie Cités" ponownie z ekspertami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu tj. dr hab. inż. Ewą Bursztą - Adamiak oraz dr inż. Wiesławem Fiałkiewiczem poprowadzą warsztaty w pięciu polskich miastach w następujących terminach:

  • Cieszyn - 18.06.2019
  • Jasło - 19.06.2019
  • Ełk - 24.06.2019
  • Milanówek - 25.06.2019
  • Kalisz - 26.06.2019

Tematem będzie Zintegrowany system zarządzania wodami w mieście. Podczas szkolenia zostanie przedstawiony m.in. kalkulator śladu wodnego opracowany w ramach projektu. Zostaną również przeanalizowane i porównane wskaźniki dla wybranych miast. Eksperci omówią także przykłady dobrych praktyk oraz metodykę ich wdrożenia, aby uzyskać jak najlepsze efekty redukcji śladu wodnego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

W dniu 17 maja 2019 roku, przedstawiciele pięciu gmin uczestniczących w projekcie ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach" tj.: Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza oraz Milanówka a także przedstawiciele Stowarzyszenia, wezmą udział w podróży studyjnej do Miasta Łodzi, jako miasta podejmującego wzorcowe i innowacyjne działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić infrastrukturę zielono - błękitnej sieci miasta oraz wziąć udział w prelekcjach przedstawiających możliwości wykorzystania i wdrażania przykładowych inwestycji w mieście. Podróż rozpocznie się od spotkania z prof. Zalewskim, podczas którego będzie możliwość wysłuchania prezentacji na temat ekohydrologii w działaniach adaptacyjnych miast. Następnie grupa skieruje się do Doliny Sokołówki, gdzie zapozna się z działaniami projektu SWITCH. W programie znajduje się również zwiedzanie Obszarów Rewitalizacji Łodzi, woonerfy oraz wizyta na Arturówku, który jest obszarem demonstracyjnym projektu LIFE.

 

Obecnie została zakończona analiza śladu wodnego dla pięciu polskich miast, tj.: Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza i Milanówka, będących uczestnikami projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych miast”.

Uzyskane wyniki obliczeń pozwalają określić wielkość śladu wodnego miast na poziomie od ok. 2,2 mln m3/rok (Milanówek) do ok 5,6 mln m3/rok (Ełk). Pomimo różnic w powierzchni, sposobie zagospodarowania terenu oraz liczebności mieszkańców Ełk, Jasło i Kalisz generują porównywalny ślad wody (około 5,5 mln m3/rok). W przypadku wskaźnika przeliczonego na jednego mieszkańca widać prawidłowość, że im większa liczba mieszkańców, tym ślad wodny jest mniejszy. Podobna zależność istnieje również w przypadku śladu wodnego przeliczonego na jednostkę powierzchni. Największy udział procentowy w całkowitym śladzie wodnym ma ślad niebieski, zaś najmniejszy - zielony. Należy jednak mieć na uwadze, że podczas obliczeń zielonego śladu nie uwzględniono terenów rolniczych, które mogą zajmować ponad połowę powierzchni miasta.

W ramach projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach" trwają obecnie prace nad opracowaniem programu do obliczeń śladu wodnego miast. W zakończonym w dniu 21.11.2018 r. postępowaniu wyłoniono wykonawcę programu. Opublikowanie kalkulatora śladu węglowego na stronie www.sladwodnymiast.pl przewidywane jest pod koniec lutego 2019 roku. Równolegle trwają prace nad obliczeniem śladu wodnego dla 5 miast uczestniczących w projekcie (Kalisz, Cieszyn, Ełk, Milanówek i Jasło). Przewidywany termin zakończenia, to koniec stycznia 2019 r. O wynikach prac będziemy informować na naszej stronie.

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.