A- A A+

W dniu 17 maja 2019 roku, przedstawiciele pięciu gmin uczestniczących w projekcie ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach" tj.: Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza oraz Milanówka a także przedstawiciele Stowarzyszenia, wezmą udział w podróży studyjnej do Miasta Łodzi, jako miasta podejmującego wzorcowe i innowacyjne działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić infrastrukturę zielono - błękitnej sieci miasta oraz wziąć udział w prelekcjach przedstawiających możliwości wykorzystania i wdrażania przykładowych inwestycji w mieście. Podróż rozpocznie się od spotkania z prof. Zalewskim, podczas którego będzie możliwość wysłuchania prezentacji na temat ekohydrologii w działaniach adaptacyjnych miast. Następnie grupa skieruje się do Doliny Sokołówki, gdzie zapozna się z działaniami projektu SWITCH. W programie znajduje się również zwiedzanie Obszarów Rewitalizacji Łodzi, woonerfy oraz wizyta na Arturówku, który jest obszarem demonstracyjnym projektu LIFE.

 

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.