A- A A+

W ramach projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach" trwają obecnie prace nad opracowaniem programu do obliczeń śladu wodnego miast. W zakończonym w dniu 21.11.2018 r. postępowaniu wyłoniono wykonawcę programu. Opublikowanie kalkulatora śladu węglowego na stronie www.sladwodnymiast.pl przewidywane jest pod koniec lutego 2019 roku. Równolegle trwają prace nad obliczeniem śladu wodnego dla 5 miast uczestniczących w projekcie (Kalisz, Cieszyn, Ełk, Milanówek i Jasło). Przewidywany termin zakończenia, to koniec stycznia 2019 r. O wynikach prac będziemy informować na naszej stronie.

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.