A- A A+

 

herb Cieszyn

Miasto Cieszyn

Cieszyn (35 tys. mieszkańców) jest przygranicznym miastem o powierzchni 28,69 km2, położonym na południu Polski nad rzeką Olzą, w centralnej części Śląska Cieszyńskiego, którego historyczne granice obejmują tereny dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Jest jednym z najstarszych miast w Polsce i stolicą powiatu cieszyńskiego. Położony u stop Beskidów Cieszyn od wieków był miejscem, gdzie spotykały się różne narodowości, kultury i wyznania. Cieszyn jest również ważnym ośrodkiem bielskiego okręgu przemysłowego.

Oficjalna strona miasta: http://www.um.cieszyn.pl

 

herb Elk

Miasto Ełk

Ełk (ok. 60 tys. mieszkańców) jest malowniczym miastem położonym w województwie warmińsko-mazurskim. Jego powstanie datuje się na rok 1425. Ełk zajmuje powierzchnię 22,07 km2. Dziś miasto stanowi główny ośrodek gospodarczy, turystyczny i edukacyjny Mazur. Niewątpliwie jednym z największych walorów Ełku jest nieskażone środowisko naturalne. Miasto leży na terenie tzw. „Zielonych Płuc Polski”, jednego z najcenniejszych ekosystemów w Europie. Jako miasto proekologiczne Ełk został nagrodzony prestiżową nagrodą Forda.

Oficjalna strona miasta: http://www.elk.pl

 

herb Jaslo

Miasto Jasło

Jasło (ok. 36 tys. mieszkańców) leży w południowo-wschodniej Polsce w obrębie krainy geograficznej Doły Jasielsko-Sanockie, w zlewisku rzek Wisłoki (obszar NATURA 2000), Ropy oraz Jasiołki. Jasło zajmuje powierzchnię 37 km2. Miasto jest siedzibą powiatu jasielskiego, stanowi centrum ponadlokalnych usług administracyjnych, medycznych, edukacyjnych i kulturalnych oraz jest również ważnym ośrodkiem przemysłowym województwa podkarpackiego.

Oficjalna strona miasta: http://um.jaslo.pl

 

herb Kalisz

Miasto Kalisz

Miasto Kalisz (ok. 103 tys. mieszkańców) jest miastem na prawach powiatu położonym w środkowo-zachodniej Polsce na Wysoczyźnie Kaliskiej nad rzeką Prosną, lewobrzeżnym dopływem Warty. Jest najstarszym miastem w Polsce i drugim co do wielkości miastem województwa wielkopolskiego. Kalisz zajmuje powierzchnię 70 km2. Kalisz jest również siedzibą powiatu kaliskiego i głównym ośrodkiem Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego.

Oficjalna strona miasta: http://www.kalisz.pl

 

herb Milanowek

Miasto Milanówek

Milanówek (ok. 16 tys. mieszkańców) jest miastem usytuowanym w województwie mazowieckim, na południowy zachód od Warszawy. Milanówek zajmuje powierzchnię 13,52 km2 i wchodzi w skład aglomeracji warszawskiej. W mieście został zachowany zabytkowy układ urbanistyczno-krajobrazowy. Ze względu na szczególne walory przyrodnicze Milanówek prawie w całości (z wyj. terenów przemysłowych) jest objęty Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Oficjalna strona miasta: http://www.milanowek.pl/

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.