A- A A+

Już po raz trzeci serdecznie zapraszamy przedstawicieli miast, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, spółek komunalnych i wszystkich zainteresowanych gospodarowaniem wodą, na szkolenie w ramach projektu ,,Ślad wodny  jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach". Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ,,Energie Cités" ponownie z ekspertami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu tj. dr hab. inż. Ewą Bursztą - Adamiak oraz dr inż. Wiesławem Fiałkiewiczem poprowadzą warsztaty w pięciu polskich miastach w następujących terminach:

  • Cieszyn - 18.06.2019
  • Jasło - 19.06.2019
  • Ełk - 24.06.2019
  • Milanówek - 25.06.2019
  • Kalisz - 26.06.2019

Tematem będzie Zintegrowany system zarządzania wodami w mieście. Podczas szkolenia zostanie przedstawiony m.in. kalkulator śladu wodnego opracowany w ramach projektu. Zostaną również przeanalizowane i porównane wskaźniki dla wybranych miast. Eksperci omówią także przykłady dobrych praktyk oraz metodykę ich wdrożenia, aby uzyskać jak najlepsze efekty redukcji śladu wodnego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

W dniu 17 maja 2019 roku, przedstawiciele pięciu gmin uczestniczących w projekcie ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach" tj.: Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza oraz Milanówka a także przedstawiciele Stowarzyszenia, wezmą udział w podróży studyjnej do Miasta Łodzi, jako miasta podejmującego wzorcowe i innowacyjne działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić infrastrukturę zielono - błękitnej sieci miasta oraz wziąć udział w prelekcjach przedstawiających możliwości wykorzystania i wdrażania przykładowych inwestycji w mieście. Podróż rozpocznie się od spotkania z prof. Zalewskim, podczas którego będzie możliwość wysłuchania prezentacji na temat ekohydrologii w działaniach adaptacyjnych miast. Następnie grupa skieruje się do Doliny Sokołówki, gdzie zapozna się z działaniami projektu SWITCH. W programie znajduje się również zwiedzanie Obszarów Rewitalizacji Łodzi, woonerfy oraz wizyta na Arturówku, który jest obszarem demonstracyjnym projektu LIFE.

 

Obecnie została zakończona analiza śladu wodnego dla pięciu polskich miast, tj.: Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza i Milanówka, będących uczestnikami projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych miast”.

Uzyskane wyniki obliczeń pozwalają określić wielkość śladu wodnego miast na poziomie od ok. 2,2 mln m3/rok (Milanówek) do ok 5,6 mln m3/rok (Ełk). Pomimo różnic w powierzchni, sposobie zagospodarowania terenu oraz liczebności mieszkańców Ełk, Jasło i Kalisz generują porównywalny ślad wody (około 5,5 mln m3/rok). W przypadku wskaźnika przeliczonego na jednego mieszkańca widać prawidłowość, że im większa liczba mieszkańców, tym ślad wodny jest mniejszy. Podobna zależność istnieje również w przypadku śladu wodnego przeliczonego na jednostkę powierzchni. Największy udział procentowy w całkowitym śladzie wodnym ma ślad niebieski, zaś najmniejszy - zielony. Należy jednak mieć na uwadze, że podczas obliczeń zielonego śladu nie uwzględniono terenów rolniczych, które mogą zajmować ponad połowę powierzchni miasta.

W ramach projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach" trwają obecnie prace nad opracowaniem programu do obliczeń śladu wodnego miast. W zakończonym w dniu 21.11.2018 r. postępowaniu wyłoniono wykonawcę programu. Opublikowanie kalkulatora śladu węglowego na stronie www.sladwodnymiast.pl przewidywane jest pod koniec lutego 2019 roku. Równolegle trwają prace nad obliczeniem śladu wodnego dla 5 miast uczestniczących w projekcie (Kalisz, Cieszyn, Ełk, Milanówek i Jasło). Przewidywany termin zakończenia, to koniec stycznia 2019 r. O wynikach prac będziemy informować na naszej stronie.

Ponad 70 przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych wzięło udział w drugim cyklu szkoleń organizowanym w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Głównym tematem drugiego cyklu było „Wyznaczenie wskaźników w modelowym mieście”. Merytoryczną część szkoleń poprowadzili eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak i dr inż. Wiesław Fiałkiewicz.

W ramach projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach" zostaną wykonane obliczenia śladu wodnego dla pięciu polskich miast uczestniczących w projekcie, tj. Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza i Milanówka. Ślad wodny jest wielowymiarowym wskaźnikiem pokazującym objętość wody zużytej, umownie nazywanej wodą niebieską, zieloną i szarą. Niebieski ślad wodny określa objętość dostępnej wody z rzek, jezior, stawów, zbiorników podziemnych, zielony jest definiowany, jako ta część objętości wód opadowych, która została pobrana przez rośliny do wytworzenia określonych produktów (np. rolnych). Szary ślad wodny dotyczy zanieczyszczenia wód i obliczany jest jako objętość wody, która byłaby potrzebna do rozcieńczenia ładunku odprowadzanych zanieczyszczeń do takiego stopnia, aby jakość uzyskanej wody nie przekraczała ustalonych standardów.

logo slad wodny miast kolorJak efektywnie gospodarować wodą opadową na terenach zurbanizowanych? Gdzie szukać środków na realizację działań w zakresie gospodarki wodnej? Jak wykorzystać wskaźnik śladu wodnego do oceny potencjału oszczędności zasobów wodnych w miastach? Odpowiedź na te i inne pytania znajdą Państwo na interaktywnym forum utworzonym w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” i dostępnym pod adresem http://www.sladwodnymiast.pl/forum/. Głównym celem Platformy Współpracy jest wymiana wiedzy, doświadczeń, technologii oraz najlepszych praktyk w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi w miastach. Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z informacji zamieszczonych na forum i dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi użytkownikami za pośrednictwem Platformy.

13 września 2017 r. ok. 45 osób zgromadziło się w Krakowie na konferencji zorganizowanej w ramach projektu pt. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Wydarzenie to oficjalnie zainaugurowało projekt, którego celem jest wykorzystanie śladu wodnego jako narzędzia budowania potencjału i integracji różnych środowisk (włodarzy miast, przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, deweloperów, lokalnych przedsiębiorców) oraz edukacji mieszkańców na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądnięcia relacji z konferencji „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”, która odbyła się w Krakowie w dniu 13.09.2017.

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.