A- A A+

Gospodarka wodna dla lepszego klimatu była tematem kolejnego spotkania z cyklu Urząd – Biznes – Nauka – Społeczeństwo, realizowanego w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii. Więcej na temat tego projektu można znaleźć tutaj.

Podczas trzeciego spotkania w ramach tej inicjatywy przedstawiono m.in. doświadczenia i rezultaty projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Pani Anna Fijas – kierownik projektów w Stowarzyszeniu – przedstawiła działania edukacyjne podejmowane w ramach projektu oraz opowiedziała o ciekawych publikacjach, które zostały opracowane. W ramach krótkie teorii omówiono także kwestię śladu wodnego – czym on jest, jakie są jego rodzaje oraz jakie działania warto podejmować aby przyczynić się do jego optymalizacji: zmniejszenia w przypadku niebieskiego i szarego śladu wodnego oraz zwiększenia w przypadku zielonego śladu wodnego. Zainteresowanie wzbudził również kalkulator śladu wodnego – internetowe narzędzie, które również jest jednym z licznych rezultatów projektu.

Więcej o gospodarce wodnej na poziomie samorządów, instytucji i mieszkańców w rozmowie z Panią Anną Fijas - członkinią grupy eksperckiej Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo, można znaleźć tutaj.

 

i8 grudnia br. odbyło się webinarium poświęcone kalkulatorowi śladu wodnego, opracowanego w ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”.

W pierwszej części wydarzenia, eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przybliżyli nam, jakie możliwości daje narzędzie online kalkulator śladu wodnego dla dowolnego miasta lub jego regionu, a także dla dowolnego budynku. Omówiono również wprowadzenie scenariusza alternatywnego, który pokazuje, gdzie należy szukać szans, aby zoptymalizować poszczególne rodzaje śladu wodnego, tj. zielony, niebieski oraz szary.

obrazek

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” serdecznie zaprasza do udziału w webinarium, podczas którego zostanie zaprezentowany kalkulator śladu wodnego, opracowany w ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Wydarzenie odbędzie się 8 grudnia 2020 roku w godzinach 10:00 – 12:00 na platformie Zoom Webinar.

Podczas wydarzenia będzie możliwość zapoznania się z narzędziem online umożliwiającym obliczenie śladu wodnego dla dowolnego miasta lub jego części (regionu), a także dla dowolnego budynku oraz zaproponowanymi działaniami, które pozwolą go zoptymalizować. Dzięki takiemu narzędziu, każdy z mieszkańców ma możliwość wstępnie oszacować ślad wodny dla swojego miasta, czy też budynku i wpłynąć na racjonalizację miejskiej gospodarki wodnej. Zostanie również zaprezentowany indywidualny kalkulator umożliwiający oszacowanie własnego unikalnego wskaźnika śladu wodnego. Szkolenie poprowadzą eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Slajd otwierający SLAD WODNY18 listopada 2020 r. odbyła się konferencja końcowa projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach.” W dobie powszechnie panujących obostrzeń epidemicznych wszyscy uczestnicy konferencji spotkali się wirtualnie, aby zapoznać się z rezultatami tego ponad trzyletniego projektu oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniami na temat gospodarowania wodą na terenach zurbanizowanych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, środowisk akademickich, spółek komunalnych, przedsiębiorstw wodociągowych i inni zainteresowani tematem zrównoważonej gospodarki wodnej. Konferencję otworzyła Pani Dyrektor Anna Jaskuła witając zgromadzonych uczestników. Na wstępie szczegóły zrealizowanych w projekcie „Ślad wodny miast” działań i ich rezultatów przedstawiła Pani Anna Lachowicz – kierownik tego projektu w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Opowiedziała ona o powstałym w ramach projektu Kalkulatorze śladu wodnegoi Platformie współpracy, o przeprowadzonych trzech cyklach szkoleń, podróżach studyjnych do Łodzi i Bydgoszczy, kampanii promocyjno-edukacyjnej czy stworzonych publikacjach m.in. o poradniku dla gmin „Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych na terenach zurbanizowanych.” Następnie Pani dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawiła zarówno rozwiązania oraz technologie wpływające na redukcję i optymalizację śladu wodnego, a także najlepsze praktyki, które można wdrażać zarówno na poziomie regionalnym oraz miejskim jak i we własnych gospodarstwach domowych.

logo slad wodny miast kolorStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” serdecznie zaprasza do udziału w konferencji online organizowanej w ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Wydarzenie organizowane jest na zakończenie trzyletniego projektu, które nasze Stowarzyszenie realizowało wspólnie z Cieszynem, Ełkiem, Jasłem, Kaliszem oraz Milanówkiem. Konferencja przybierze formę wirtualną i odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 roku od godziny 11:00 na platformie Zoom Meeting.

Celem projektu było wykorzystanie znajomości śladu wodnego, jako narzędzia budowania potencjału i integracji różnych środowisk oraz edukacji mieszkańców na temat racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi w miastach i gospodarstwach domowych.

Podczas wydarzenia zostaną przedstawione rezultaty projektu oraz poruszone zostaną zagadnienia związane z zarządzaniem wodą w miastach i gospodarstwach domowych. Konferencja adresowana jest nie tylko do włodarzy miast, czy przedstawicieli urzędów, ale także do spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i innych zainteresowanych tematem wydarzenia.

Poniżej znajdą Państwo link do rejestracji na spotkanie oraz program konferencji:

REJESTRACJA

Program konferencji

Serdecznie zachęcamy do udziału.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bydgoska Retencja +2050. Zielono-niebieska infrastruktura – inspiracje, cyfryzacja i misja”, która odbędzie się 9 października br. w godzinach 08:30 – 13:30. W tym roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, konferencja odbędzie się on-line, a udział w niej jest bezpłatny.

Celem konferencji jest prezentacja  doświadczeń MWiK w Bydgoszczy w zakresie wdrażania zielono-niebieskich rozwiązań na terenie miasta.

Trzy bloki tematyczne  - inspiracje, cyfryzacja i misja - pozwolą na przedstawienie zagadnień w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem rozwiązań technicznych oraz dobrych praktyk i ciekawych inspiracji.

Tych z Państwa, którzy mieli możliwość uczestniczenia w podróży studyjnej do Bydgoszczy (8 września br.) w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” zachęcamy do pogłębienia swojej wiedzy w zakresie działań miasta, z którymi mieliśmy możliwość zapoznania się podczas spotkań z jego przedstawicielami.

Doświadczenia MWiK w Bydgoszczy mogą być źródłem wiedzy i zachęcać  do dalszych poszukiwań w zakresie wdrażania najbardziej praktycznych i skutecznych rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawy gospodarowania wodą w mieście.

Rejestracja na konferencję odbywa się na dedykowanej platformie pod adresem: http://www.120mwik.pl/rejestracja.php

 

W ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” w dniu 8 września 2020 roku w Bydgoszczy odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli miast zaangażowanych w projekt, tj.: Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza oraz Milanówka.

Dzień rozpoczął się w Wieży Ciśnień, gdzie powitał nas Pan Marek Jankowiak – rzecznik Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Opowiedział nam o miejscu, w którym się znaleźliśmy. Było ono pierwotnie zbiornikiem zapewnianiający dostawy wody do każdego budynku mieszkalnego, przemysłowego i użyteczności publicznej. Krótko wprowadził nas także w działania miasta związane z racjonalnym gospodarowaniem wodą.
Następnie wysłuchano ciekawych prelekcji pana dra inż. Jacka Cieścińskiego na temat programu Bydgoska retencja +2050 związanego z przebudową kanalizacji deszczowej dostosowanej do zmian klimatu w mieście. Zapoznano się również z przykładami działań, które czynią Bydgoszcz nie tylko „wodnym miastem”, ale także miastem działającym jak „gąbka”. Co to oznacza? Miasto, pomimo ciągłego i intensywnego rozwoju, staje się także odporne na zmiany klimatu – wody opadowe będą gromadzone, w taki sposób, aby móc je później racjonalnie wykorzystywać.

W dniu 08.09.2020 roku, przedstawiciele gmin zaangażowanych w projekt pn. ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” wezmą udział w jednodniowej podróży studyjnej do Miasta Bydgoszczy, jako miasta stającego się promotorem tworzenia ,,zielono-niebieskiej” infrastruktury, czyli racjonalnie zaprojektowanych parków, ogrodów deszczowych, naturalnych zbiorników retencyjnych czy przydrożnych kanałów deszczowych.

Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat programu ,,Bydgoska retencja +2050” oraz ,,Deszcz to zysk”. Podczas wystąpień dowiemy się jak funkcjonuje kanalizacja deszczowa w mieście oraz zapoznamy się z działaniami wodnego miasta, związanymi z adaptacją do zmian klimatycznych. W programie znajduje się również zwiedzanie Parku Doliny Pięciu Stawów, jako przykładu naturalnych zbiorników retencyjnych oraz obszaru Parku Myślęcinek wraz ze zbiornikami wodnymi. Podczas podróży będzie nam towarzyszył Pan dr inż. Jacek Cieściński z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Zaznajomienie się z bydgoskimi działaniami w ramach podróży studyjnej może zainspirować inne samorządy w Polsce do podjęcia starań zmierzających do poprawy gospodarki wodnej w mieście i jakości życia swoich mieszkańców.  

 

Szanowni Państwo, informujemy, że za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacja projektu pn. ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” została przedłużona, co oznacza, że jego zakończenie będzie miało miejsce wraz z dniem 31.12.2020 r.

Planowana w ramach projektu podróż studyjna do Miasta Bydgoszczy zostanie zorganizowana we wrześniu 2020 roku. Jednym z ostatnich zadań przewidzianych do realizacja jest organizacja konferencji końcowej projektu, podczas której zostaną zaprezentowane rezultaty projektu. Podczas tego wydarzenie, zaplanowanego na listopad 2020 r. przedstawiciele gmin zaangażowanych w projekt zaprezentują wyniki obliczeń śladu wodnego dla swoich miast oraz przedstawią możliwości wykorzystania śladu wodnego przez władze, w planowaniu zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informację wkrótce.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z seminarium on-line z dnia 02.07.2020 r., które zostało zorganizowane przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego pt. Woda – zasób życia (endogenny potencjał) czy zagrożenie?

Wydarzenie zostało poświęcone tematowi zarządzania zasobami wodnymi w miastach oraz potencjałowi rozwoju małych i średnich miast w kierunku racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej. Jedna z prelekcji została poświęcona tematowi śladu wodnego oraz możliwościom jego wykorzystania w celu m.in. oceny potencjału oszczędności wody w miastach. Omówiono rodzaje poszczególnych wskaźników śladu, tj. zielony, szary oraz niebieski ślad wodny. Przedstawiono również przykładowe obliczenia, które zostały wykonane w ramach projektu, a także wspomniano o narzędziu online – kalkulatorze śladu wodnego.

Link do nagrania z seminarium oraz wszystkie prezentacje prelegentów znajdują się na stronie Związku Miast Polskich.

 

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.