A- A A+

W ramach projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach" trwają obecnie prace nad opracowaniem programu do obliczeń śladu wodnego miast. W zakończonym w dniu 21.11.2018 r. postępowaniu wyłoniono wykonawcę programu. Opublikowanie kalkulatora śladu węglowego na stronie www.sladwodnymiast.pl przewidywane jest pod koniec lutego 2019 roku. Równolegle trwają prace nad obliczeniem śladu wodnego dla 5 miast uczestniczących w projekcie (Kalisz, Cieszyn, Ełk, Milanówek i Jasło). Przewidywany termin zakończenia, to koniec stycznia 2019 r. O wynikach prac będziemy informować na naszej stronie.

Ponad 70 przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych wzięło udział w drugim cyklu szkoleń organizowanym w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Głównym tematem drugiego cyklu było „Wyznaczenie wskaźników w modelowym mieście”. Merytoryczną część szkoleń poprowadzili eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak i dr inż. Wiesław Fiałkiewicz.

W ramach projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach" zostaną wykonane obliczenia śladu wodnego dla pięciu polskich miast uczestniczących w projekcie, tj. Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza i Milanówka. Ślad wodny jest wielowymiarowym wskaźnikiem pokazującym objętość wody zużytej, umownie nazywanej wodą niebieską, zieloną i szarą. Niebieski ślad wodny określa objętość dostępnej wody z rzek, jezior, stawów, zbiorników podziemnych, zielony jest definiowany, jako ta część objętości wód opadowych, która została pobrana przez rośliny do wytworzenia określonych produktów (np. rolnych). Szary ślad wodny dotyczy zanieczyszczenia wód i obliczany jest jako objętość wody, która byłaby potrzebna do rozcieńczenia ładunku odprowadzanych zanieczyszczeń do takiego stopnia, aby jakość uzyskanej wody nie przekraczała ustalonych standardów.

logo slad wodny miast kolorJak efektywnie gospodarować wodą opadową na terenach zurbanizowanych? Gdzie szukać środków na realizację działań w zakresie gospodarki wodnej? Jak wykorzystać wskaźnik śladu wodnego do oceny potencjału oszczędności zasobów wodnych w miastach? Odpowiedź na te i inne pytania znajdą Państwo na interaktywnym forum utworzonym w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” i dostępnym pod adresem http://www.sladwodnymiast.pl/forum/. Głównym celem Platformy Współpracy jest wymiana wiedzy, doświadczeń, technologii oraz najlepszych praktyk w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi w miastach. Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z informacji zamieszczonych na forum i dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi użytkownikami za pośrednictwem Platformy.

13 września 2017 r. ok. 45 osób zgromadziło się w Krakowie na konferencji zorganizowanej w ramach projektu pt. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Wydarzenie to oficjalnie zainaugurowało projekt, którego celem jest wykorzystanie śladu wodnego jako narzędzia budowania potencjału i integracji różnych środowisk (włodarzy miast, przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, deweloperów, lokalnych przedsiębiorców) oraz edukacji mieszkańców na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądnięcia relacji z konferencji „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”, która odbyła się w Krakowie w dniu 13.09.2017.

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.