A- A A+

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie jednodniowej konferencji końcowej w I kwartale 2020 r. Podczas konferencji zostaną przedstawione osiągnięte rezultaty projektu, w tym poradnik dla gmin oraz program komputerowy do obliczania śladu wodnego. Przedstawiciele miast beneficjentów zaprezentują wyniki obliczeń śladu wodnego dla swoich miast oraz wykorzystanie śladu wodnego przez lokalnych decydentów w planowaniu zrównoważonego rozwoju miasta. Uczestnicy konferencji zapoznają się również z przykładami wdrożeń najlepszych praktyk, procedur i technologii wpływających na redukcję śladu wodnego.

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.