A- A A+

W ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” planowane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów, deweloperów i miejscowych przedsiębiorców w 5 miastach zaangażowanych w realizację działań projektowych.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w I kw. 2018 r. i jego tematem będzie „System monitorowania i oceny gospodarowania wodą w miastach”. Tematem drugiego szkolenia planowanego w III kw. 2018 r. będzie „Wyznaczenie wskaźników w modelowym mieście”. Trzecie szkolenie planowane jest w II kw. 2019 r., po opracowaniu i przetestowaniu programu do obliczania śladu wodnego oraz zebraniu danych i obliczeniu śladu wodnego dla 5 miast-beneficjentów, a jego tematem będzie „Zintegrowany system zarządzania wodą w mieście”.

 

Pierwszy cykl szkoleń

 

W ramach pierwszego cyklu szkoleń w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wspólnie z ekspertami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak i dr inż. Wiesławem Fiałkiewiczem gościli w pięciu miastach:

 • Kaliszu (26.02.2017)
 • Cieszynie (28.02.2017)
 • Jaśle (01.03.2017)
 • Ełku (12.03.2017)
 • Milanówku (13.03.2017)

Podczas szkoleń przedstawiono założenia projektu, skupiając się przede wszystkim na powiązaniu wskaźnika śladu wodnego z gospodarowaniem wodą w obszarach zurbanizowanych. Wykładowcy przedstawili wyzwania związane z gospodarowaniem wody w mieście, koncepcję, definicję i metodologię obliczania śladu wodnego, a także odnieśli się do konkretnych przykładów obliczeń tego wskaźnika oraz możliwości jego wykorzystania do monitorowania i oceny gospodarowania wodą w mieście.

Dziękujemy przedstawicielom Urzędów Miast za pomoc w organizacji szkoleń oraz uczestnikom za aktywne zaangażowanie się podczas omawiania tematów szkolenia.

Zapraszamy na kolejne szkolenia w III kwartale 2018 r.

Program szkoleń obejmował następujące wykłady (do pobrania na Platformie Współpracy):

 1. Wprowadzenie – informacje o projekcie (Marcin Łojek)
 2. Globalne i lokalne wyzwania dla gospodarki wodno-ściekowej (dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak)
 3. Struktura zużycia wody w mieście (dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak)
 4. Koncepcja i definicja śladu wodnego (dr inż. Wiesław Fiałkiewicz)
 5. Metodologia wyznaczania śladu wodnego (dr inż. Wiesław Fiałkiewicz)
 6. Bilans wody w mieście (dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak)
 7. Przykład obliczeń śladu wodnego miasta (dr inż. Wiesław Fiałkiewicz)
 8. Ogólna ocena śladu wodnego (dr inż. Wiesław Fiałkiewicz)
 9. Możliwości wykorzystania śladu wodnego miasta do monitorowania i oceny gospodarowania woda w mieście (dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak)

 

Drugi cykl szkoleń

 

W trzecim kwartale 2018 r. w pięciu polskich miastach w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” odbyły się szkolenia pt. „Wyznaczenie wskaźników w modelowym mieście”:

 • Ełk (09.07.2018)
 • Milanówek (10.07.2018)
 • Cieszyn (23.08.2018)
 • Jasło (24.08.2018)
 • Kalisz (28.08.2018)

Podobnie jak podczas pierwszego cyklu szkoleń, wykładowcami byli eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak i dr inż. Wiesław Fiałkiewicz. 

Szkolenia rozpoczynano od wprowadzenia do założeń projektu i omówienia aktualnie realizowanych działań. Wykładowcy omówili metodologię wyznaczania śladu wodnego dla miasta, obszarów o różnym sposobie użytkowania i dla modelowego budynku. Podczas części warsztatowej uczestnicy mieli okazję obliczyć swój osobisty ślad wodny i przekonać się jak zmiany w codziennym życiu mogą wpłynąć na jego poprawę. Wyniki obliczeń grupy warsztatowej poddano analizie i zaprezentowano wnioski. Po warsztatach omówiono także temat potrzeb i metod poprawy zarządzania gospodarką wodną w polskich miastach.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom Urzędów Miejskich w Ełku, Milanówku, Cieszynie, Jaśle i Kaliszu za pomoc w organizacji szkoleń oraz uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach. Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym, ostatnim już cyklu szkoleń w ramach projektu „Ślad wodny …” w II kwartale 2019 r.

Program szkoleń obejmował następujące wykłady (do pobrania na Platformie Współpracy):

 • Wprowadzenie (Agnieszka Kapusta, PNEC)
  Wyznaczanie śladu wodnego miasta z uwzględnieniem obszarów o różnym sposobie użytkowania – metodologia (dr inż. Wiesław Fiałkiewicz)
 • Przykład obliczeń śladu wodnego miasta dla różnych jego obszarów (dr inż. Wiesław Fiałkiewicz)
 • Wyznaczanie śladu wodnego dla modelowego budynku (dr inż. Wiesław Fiałkiewicz)
 • Ocena obliczonego śladu wodnego (dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak)
 • Identyfikacja potrzeb w celu poprawy zarządzania gospodarką wodnościekową (dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak)
 • Metody poprawy zarządzania gospodarką wodnościekową w mieście (dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak)

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.