A- A A+

Ponad 70 przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych wzięło udział w drugim cyklu szkoleń organizowanym w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Głównym tematem drugiego cyklu było „Wyznaczenie wskaźników w modelowym mieście”. Merytoryczną część szkoleń poprowadzili eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak i dr inż. Wiesław Fiałkiewicz.

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.