A- A A+

W dniu 08.09.2020 roku, przedstawiciele gmin zaangażowanych w projekt pn. ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” wezmą udział w jednodniowej podróży studyjnej do Miasta Bydgoszczy, jako miasta stającego się promotorem tworzenia ,,zielono-niebieskiej” infrastruktury, czyli racjonalnie zaprojektowanych parków, ogrodów deszczowych, naturalnych zbiorników retencyjnych czy przydrożnych kanałów deszczowych.

Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat programu ,,Bydgoska retencja +2050” oraz ,,Deszcz to zysk”. Podczas wystąpień dowiemy się jak funkcjonuje kanalizacja deszczowa w mieście oraz zapoznamy się z działaniami wodnego miasta, związanymi z adaptacją do zmian klimatycznych. W programie znajduje się również zwiedzanie Parku Doliny Pięciu Stawów, jako przykładu naturalnych zbiorników retencyjnych oraz obszaru Parku Myślęcinek wraz ze zbiornikami wodnymi. Podczas podróży będzie nam towarzyszył Pan dr inż. Jacek Cieściński z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Zaznajomienie się z bydgoskimi działaniami w ramach podróży studyjnej może zainspirować inne samorządy w Polsce do podjęcia starań zmierzających do poprawy gospodarki wodnej w mieście i jakości życia swoich mieszkańców.  

 

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.