A- A A+

Szanowni Państwo, informujemy, że za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacja projektu pn. ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” została przedłużona, co oznacza, że jego zakończenie będzie miało miejsce wraz z dniem 31.12.2020 r.

Planowana w ramach projektu podróż studyjna do Miasta Bydgoszczy zostanie zorganizowana we wrześniu 2020 roku. Jednym z ostatnich zadań przewidzianych do realizacja jest organizacja konferencji końcowej projektu, podczas której zostaną zaprezentowane rezultaty projektu. Podczas tego wydarzenie, zaplanowanego na listopad 2020 r. przedstawiciele gmin zaangażowanych w projekt zaprezentują wyniki obliczeń śladu wodnego dla swoich miast oraz przedstawią możliwości wykorzystania śladu wodnego przez władze, w planowaniu zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informację wkrótce.

 

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.