A- A A+

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z seminarium on-line z dnia 02.07.2020 r., które zostało zorganizowane przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego pt. Woda – zasób życia (endogenny potencjał) czy zagrożenie?

Wydarzenie zostało poświęcone tematowi zarządzania zasobami wodnymi w miastach oraz potencjałowi rozwoju małych i średnich miast w kierunku racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej. Jedna z prelekcji została poświęcona tematowi śladu wodnego oraz możliwościom jego wykorzystania w celu m.in. oceny potencjału oszczędności wody w miastach. Omówiono rodzaje poszczególnych wskaźników śladu, tj. zielony, szary oraz niebieski ślad wodny. Przedstawiono również przykładowe obliczenia, które zostały wykonane w ramach projektu, a także wspomniano o narzędziu online – kalkulatorze śladu wodnego.

Link do nagrania z seminarium oraz wszystkie prezentacje prelegentów znajdują się na stronie Związku Miast Polskich.

 

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logo stopka
NFOSiGW logotyp 01
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.